Zakiri Hasan Lyrics
"Gonlumu Ylahi Senden Ayyrma"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Gönlümü Ýlahi Senden Ayýrma by Zakiri HasanGönlümü ilahi senden ayýrma
Aþkýna sultaným benden ayýrma
Masiva hubbunu çýkar kalbimden
Her ne sana yarar andan ayýrma

Ehl-i hal ile beni haldaþ eyle
Zakir kullarýn ile koldaþ eyle
Ahir nefeste iman yoldaþ eyle
Ya Rabbi sen aný benden ayýrma

Derd ile edelim sema vü cevlan
Sineler çak edip olalým üryan
Akýbet kimseye kalmaz bu devran
Hele þimdi bu devrandan ayýrma

Dostlarýna va'de kýldýn visalin
Aþýklar arar senin hayalin
Lütf edip cennette göster cemalin
Ya Rab bizi bu ihsandan ayýrma

Zakiri'nin katý çoktur günahý
Zikrin hakký aný affet ilahi
Ey kamu alemlerin padiþahý
Dilim zikr ile Kur'an'dan ayýrma