Yes'sir Days Lyrics
"ใจ(ไม่)ร้าย"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
อยากให้มันชิน
แต่มันก็ยังไม่ชินสักที
เจ็บมาเท่าไร
ก็เจ็บมานานจนถึงวันนี้
มีบ้างไหมหัวใจดีดี
ถ้าใครเห็นช่วยบอกฉันที

เมื่อได้เจอเธอ
ก็ตอบคำถามที่มีในใจ
กับใจเดิมเดิม
ก็กลายเป็นเธอที่รับมันไว้
เธอทำให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่
แค่อยากจะถามเธอให้แน่ใจ

คือเธอใช่ไหมที่จะไม่ใจร้าย
คือเธอใช่ไหมที่ฉันจะรักได้
จะให้ไปหมดใจ
จะให้ไปหมดตัว
ถ้าเธอไม่ใจร้าย

ไม่ได้ลังเล
แต่อยากจะขอแค่ความมั่นใจ
ไม่อยากเอาคืน
ถ้าเธอได้ใจของฉันเก็บไว้
แค่เธอย้ำให้ฉันมั่นใจ
และบอกได้ไหมว่ามันใช่เธอ

คือเธอใช่ไหมที่จะไม่ใจร้าย
คือเธอใช่ไหมที่ฉันจะรักได้
จะให้ไปหมดใจ
จะให้ไปหมดตัว
ถ้าเธอไม่ใจร้าย

แค่อยากจะรักเธอให้นาน
แค่บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจ
ว่าฉันมั่นใจ

คือเธอใช่ไหมที่จะไม่ใจร้าย
คือเธอใช่ไหมที่ฉันจะรักได้
จะให้ไปหมดใจ
จะให้ไปหมดตัว
ถ้าเธอไม่ใจร้าย

ไม่ใจร้าย
ให้ฉันรักได้
จะให้ไปหมดใจ
จะให้ไปหมดตัว โน
ขอได้โปรดอย่าใจร้าย