Yes'sir Days Lyrics
"เจ็บไปรักไป"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
เสียงที่เธอบอกคำว่ารัก
จากวันนั้นยังดังในหัวใจ
ไออุ่นนั้นที่เธอกอดฉัน
มันยังไม่จางหายไป
เรื่องเดียวที่เปลี่ยน
แต่ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไร
ได้แต่แบกรับความเจ็บไว้
ที่เธอไม่เป็นคนเดิม

เธออาจไม่รู้สึกตัว
ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไร
ที่เธอลืมฉันคนนี้ที่เธอเคยรัก
เคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน
ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่
ก็ตอบตัวเองไม่ได้
อยากหนี
หลบไปให้ไกลแต่ฉัน
ก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหว
ที่ต้องเจ็บไปรักไป
จนตาย

หรือว่าเธอหลอกคำว่ารัก
แต่ว่าฉันเชื่อเธอทั้งหัวใจ
ไม่อยากคิดให้เป็นแบบนั้น
เธอคงไม่ใจร้ายไป
ฉันเดาไม่ถูก
แต่อยากจะรู้
ว่าเหตุผลมันคืออะไร
ได้แต่แบกรับความเจ็บไว้
ที่เธอไม่เป็นคนเดิม

เธออาจไม่รู้สึกตัว
ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไร
ที่เธอลืมฉัน
คนนี้ที่เคยรัก
เคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน
ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่
ก็ตอบตัวเองไม่ได้
อยากหนี
หลบไปให้ไกลแต่ฉัน
ก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหว
ที่ต้องเจ็บไปรักไป
จนตาย

เธออาจไม่รู้สึกตัว
ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไร
ที่เธอลืมฉันคนนี้ที่เคยรัก
เคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน
ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ โอ้
ก็ตอบตัวเองไม่ได้
อยากหนี
หลบไปให้ไกลแต่ฉัน
ก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหว
ที่ต้องเจ็บไปรักไป
จนตาย

คงต้องเจ็บไปรักไป
จนตาย