Paul Pablo Lyrics
"Gulo"

4.0 / 5
1 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Di ba sinabing tama na
Hindi pa ba nadadala

May ingay na namang
Narinig ang kanilang mata
Mga daliri'y nagsasalita
Bibig nito ay mapanghusga

Ano ano nalang ang pinapasok sa loob ng isip
Tuloy ngayo'y puro gulo gulo gulo nilalabas ng isip

'Wag kang mag-alala
Katotohana'y mababago nila

Saan mang angulo subukang tingnan
May makikita silang kamalian
Balita'y kay bilis kumalat pag
Dulot nito ay kaguluhan

Lahat sila ay may alam
Hindi pa ba nadadala
Sa mga salita nila
Sunod-sunoran ka na ba

Malaya kang magpahayag
Pero bakit itataya
Marami ng gumugulo gulo gulo gulo sa isip ko
Tuloy ngayo'y puro gulo gulo gulo nilalabas ng isip ko

Ano ng balita diyan
Ganon parin ba o binago na
Bakit iba-iba'ng hatid nila
Katotohana'y marami na ba

Saan mang angulo subukang tingnan
May istoryang nababagay dyan
Baka may bahid ng intensyon nila
Sa pera lang nga ba umiikot ang lipunan

Lahat sila ay may alam (lahat sila ay may alam)
Hindi pa ba nadadala
Sa mga salita nila (sa mga salita nila)
Sunod-sunoran ka na ba

Malaya kang magpahayag
Pero bakit itataya
Marami ng gumugulo gulo gulo gulo sa isip ko
Tuloy ngayo'y puro gulo gulo gulo nilalabas ng isip ko

Ano ano nalang ang pinapasok sa loob ng isip ko
Tuloy ngayo'y puro gulo gulo gulo nilalabas ng isip ko
Ano ano nalang ang pinapasok sa loob ng isip ko
Tuloy ngayo'y puro gulo gulo gulo nilalabas ng isip ko