I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Myslovitz Lyrics
"Amfetaminowa Siostra"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
£agodnie tak opadam w dӳ
Odkrywam niespotkany œwiat
Strudzony wiatr os³ania nas
Muzyka skoñczonego dnia

Szelestem warg okrywasz siê
Nietrwa³y dotyk nag³ych spraw
Bezbarwna noc
Odchodzi ju¿
S³oñce zamyka oczy twe

Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a
Ob³êd spêdzonych dni
To pomaga ¿yæ
Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a

Bezsilny wstyd
W ciemnoœci zgas³
Po twarzy mknie uœcisku œlad
Szalony czas rozgrzanych cia³
Muzyka skoñczonego dnia

Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a
Ob³êd spêdzonych dni
To pomaga ¿yæ
Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a

Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a
Ob³êd spêdzonych dni
To pomaga ¿yæ
Amfetaminowa siostra i ja
Bia³y œnieg, bia³a mg³a
This song is from the album "Sun Machine".