I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Maanam Lyrics
"Nic Dwa Razy"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
Nic dwa razy siê nie zdarza
I dlatego z tej przyczyny
Zrodziliœmy siê bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny

Choæbyœmy uczniami byli
Najtêpszymi w szkole œwiata
Nie bêdziemy repetowaæ
¯adnej zimy ani lata

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie

Wczoraj kiedy twoje imiê
Ktoœ wymówi³ przy mnie g³oœno
Tak mi by³o jakby rӿa
Przez otwarte wpad³a okno

Uœmiechniêci, wpӳobjêci
Próbujemy szukaæ zgody
Choæ rӿnimy siê od siebie
Jak dwie krople czystej wody

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie

Nic dwa razy siê nie zdarza
I dlatego z tej przyczyny
Zrodziliœmy siê bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie
This song is from the album "Rockandrolle", "Róza" and "Simple Story".