K-ICM Lyrics
"Lời Nói Dối Sau Nụ Cười"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Chỉ là lời nói dối sau nụ cười
Và anh vội tin chẳng hề nghĩ ngợi
Dù em đã bước ra đi
Anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí

Đã phai dần khi qua cả ngày dài
Chẳng khác những hy vọng đã mệt nhoài
Ngày em đi
Vỡ tan trong từng suy nghĩ

Tình này cũng sẽ dần tan
Vì em đâu thương mỗi anh
Chẳng còn bỡ ngỡ chỉ còn bơ vơ đắng cay

Nhạt nhoà kí ức về nhau
Vì thời gian trôi qua quá lâu
Giờ mình kết thúc là điều em vui đúng không

Lặng nhìn em đi
Nước mắt rơi trên khoé mi
Đành vội lau đi
Tình sai đừng nên tiếc chi

Chỉ là lời nói dối sau nụ cười
Và anh vội tin chẳng hề nghĩ ngợi
Dù em đã bước ra đi
Anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí

Đã phai dần khi qua cả ngày dài
Chẳng khác những hy vọng đã mệt nhoài
Ngày em đi
Vỡ tan trong từng suy nghĩ

Tình này cũng sẽ dần tan
Vì em đâu đâu thương mỗi anh
Chẳng còn bỡ ngỡ chỉ còn bơ vơ đắng cay

Nhạt nhoà kí ức về nhau
Vì thời gian trôi qua quá lâu
Giờ mình kết thúc là điều em vui đúng không

Lặng nhìn em đi
Nước mắt rơi trên khoé mi
Đành vội lau đi
Tình sai đừng nên tiếc chi tiếc chi

Chỉ là lời nói dối sau nụ cười
Và anh vội tin chẳng hề nghĩ ngợi
Dù em đã bước ra đi
Anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí

Đã phai dần khi qua cả ngày dài
Chẳng khác những hy vọng đã mệt nhoài
Ngày em đi
Vỡ tan trong từng suy nghĩ

Chỉ là lời nói
Dù em đã bước ra đi
Anh vẫn đôi khi nhớ em nơi tận cùng tâm trí

Đã phai dần khi qua cả ngày dài
Chẳng khác những hy vọng đã mệt nhoài
Ngày em đi
Vỡ tan trong từng suy nghĩ