Emil Dimitrov Lyrics
"Ako Si Dal"

5.0 / 5
1 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Ако си дал на гладния, дори трошица хляб от своя хляб,
Ако си дал на скитника, дори искрица огън от своя огън,
Ако си дал на милата от своето сърце,
Ако си дал на чуждите живот от себе си,
Ако си дал,
Ако си дал от себе си,
Не си живял, не си живял напразно
Ако си дал, ако си дал от себе си,
Не си живял, не си живял, напразно
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората
И никой и нишо не ще ти отнемат
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях
Ти закъсняваш понякога истино,
но винаги идваш, идваш при нас
Ако си взел от славата на някой друг
дори една частица
Ако си чул от клюката и я повториш
дори 1 секунда
Ако си враг на подлия, но го послушаш
дори един единствен път
Ако си ял от залака на свой прятел,

Ако си дал на гладния, дори трошица хляб от своя хляб,
Ако си дал на скитника, дори искрица огън от своя огън,
Ако си дал на милата от своето сърце,
Ако си дал на чуждите живот от себе си,
Ако си дал,
Ако си дал от себе си,
Не си живял, не си живял напразно
Ако си дал, ако си дал от себе си,
Не си живял, не си живял, напразно
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората
И никой и нишо не ще ти отнемат
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях
Ти закъсняваш понякога истино,
но винаги идваш, идваш при нас
Ако си взел от славата на някой друг
дори една частица
Ако си чул от клюката и я повториш
дори 1 секунда
Ако си враг на подлия, но го послушаш
дори един единствен път
Ако си ял от залака на свой прятел и го забравиш
Дали е трябвало
Дали е трябвало
Дали е трябвало изобщо,
Дали е трябвало изобщо да се раждаш
Дали е трябвало
Дали е трябвало
Дали е трябвало, изобщо
Дали е трябвало изобщо да се раждаш
Никой не може
да ти отнеме
обичта, обичта на хората
Никой не може
да ти я вземе
любовта, любовта към хората
И никой и нищо
не ще ти отнемат
вярата в тях,
вярата в тях,
вярата в тях
Ти закъсняваш,
понякога истино,
но винаги идваш,
идваш при нас
Ти закъсняваш,
понякога истино,
но винаги идваш,
идваш при нас