Aubrey Qwana feat. Tshego Amg Lyrics
"Uhambo"

4.0 / 5
2 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!
my lyricsbox
Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)
Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)

Hawu mina nginokcabanga
Ukuthi amagugu wonke
Alomhlaba wonke ayosala awe
Awu oyofikakqala asvulele upotsho
Oyofikakqala ascelele ushwelele
Awu uyofikakqala weeeeh

Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)
Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)

Maye lendlelidlula lana
Nomunganemali mina
Ngyaktshelidlula lana

Baba lendlelidlula lana
Nomungal'phathalonke mina ngyaktshelidlula lana

Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba lunzima nantu'hambo
Hambo ol'yekhaya emazulwini
Ludlulakhona emathuneni
(Sisendleleni yobunzima)

Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)
Baba sisendlelen
Endlelen, endleleni, endlelen
Endlelen, endleleni
(Sisendleleni yobunzima)