I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Anna Maria Jopek Lyrics
"NielojalnoϾ"

/ 5
0 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
Odejdê, nie spamiêtam,
Widaæ nie by³am œwiêta,
Widaæ Ÿle mnie uczyli,
Widaæ za ma³o bili tata z mam¹.
Nie myœlcie o mnie Ÿle,
Widaæ nam chodzi nie o to samo.

Polem, ³¹k¹,
Bliska skowronkom odchodzê.
Drog¹, œcie¿k¹,
Tam gdzie nie mieszkam, odchodzê.
Miedz¹, r¿yskiem,
Sama we wszystkim odchodzê.
Napisz do mamy,
Gdzie siê spotkamy po drodze
This song is from the album "Bosa" and "Barefoot".