I got it!LyricsBox uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our site. If you continue to use our site as normal we'll assume that you are happy to receive our cookies. More info in our privacy policy.

Svenska Julsånger Lyrics
"Bereden Väg För Herran"

4.0 / 5
1 reviewers
Do you like this song?
(click stars to rate)
save!

my lyricsbox
get ringtone
Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han som fjärran var sedd av färdrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida att nå din salighet.
Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Folkmelodi
Text: Franz Michael Franzén