I got it!We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.

Opwekking Lyrics

/ 5
0 reviewers
Do you like this artist?
(click stars to rate)
save!
001 - Hij's de Koning van mijn hart
Opwekking
002 - O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
Opwekking
003 - Wees blij in de Heer
Opwekking
004 - Zijn naam is wonderbaar
Opwekking
005 - Halleluja
Opwekking
006 - Hij is Heer
Opwekking
007 - Heer God, U loven wij
Opwekking
008 - Wij zijn één in de Heer
Opwekking
009 - Wat ik nodig heb
Opwekking
010 - Laat mijn leven zijn
Opwekking
011 - Jezus sprak hier op aard'
Opwekking
012 - All over the world
Opwekking
013 - Jezus, Hij is Koning
Opwekking
014 - De vreugde des Heren is mijn kracht
Opwekking
015 - Jesus' love is very wonderful
Opwekking
016 - De Here zegent jou
Opwekking
017 - Ja, God is goed
Opwekking
018 - Zijn goedheid en genade
Opwekking
019 - He brought me to His banqueting table
Opwekking
020 - Niemand anders dan Jezus
Opwekking
021 - Ik dankU, dank U Jezus
Opwekking
022 - In de naam van Jezus
Opwekking
023 - Ik weet dat God de weg mij banen zal
Opwekking
024 - Zingt, zingt en jubelt
Opwekking
025 - Laat ons met elkander
Opwekking
026 - Gods weg is de beste
Opwekking
027 - Leid mij Heer, o machtig Heiland
Opwekking
028 - Als Gods Geest
Opwekking
029 - Praise the Lord
Opwekking
030 - Ik heb een loflied in mijn hart
Opwekking
031 - Oh, how I love Jesus
Opwekking
032 - Dit is de dag
Opwekking
033 - Zijn naam is hoger dan ieder ander
Opwekking
034 - Hine ma tov uma nayim
Opwekking
035 - Klapt in de handen alle mensen
Opwekking
036 - Roep Mij toch aan
Opwekking
037 - Ik vermag alle dingen in Hem
Opwekking
038 - Halleluja, amen
Opwekking
039 - Heilig, heilig
Opwekking
040 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Opwekking
041 - Love is the flag flown high
Opwekking
042 - 'k Stel mijn vertrouwen
Opwekking
043 - In God's overwinning
Opwekking
044 - Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft
Opwekking
045 - Heer 'k wil U danken en loven en prijzen
Opwekking
046 - Vader, ik aanbid U
Opwekking
047 - Omdat Hij leeft
Opwekking
048 - Dank U Jezus
Opwekking
049 - Halleluja, want de Heer onze God
Opwekking
050 - 'k Wil U prijzen o Heer
Opwekking
051 - Dit is Mijn gebod
Opwekking
052 - Gij zijt waardig
Opwekking
053 - Zingt de Here
Opwekking
054 - Looft de Here, alle gij volken
Opwekking
055 - Groot is de Heer
Opwekking
056 - Zijn naam is hoger
Opwekking
057 - Prijs de naam van Jezus
Opwekking
058 - Vrede zij u
Opwekking
059 - Mogen de woorden van mijn mond
Opwekking
060 - Voor Uw liefde, Heer Jezus
Opwekking
061 - Prijs met ons de Heer
Opwekking
062 - God's lof wil ik zingen
Opwekking
063 - Prijs de Here met elkander
Opwekking
064 - Beter dan 't leven
Opwekking
065 - Loof de Here mijn ziel
Opwekking
066 - Kom prijs de Heer
Opwekking
067 - Het is goed
Opwekking
068 - Zing halleluja voor de Heer
Opwekking
069 - 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
Opwekking
070 - Heer, onze God
Opwekking
071 - Jezus leeft in eeuwigheid
Opwekking
072 - Vanwaar de zon opgaat
Opwekking
073 - Wat een plezier heeft het meisje
Opwekking
074 - Heer, wij zijn hier saamgekomen in Uw naam
Opwekking
075 - Wie lof offert, eert Mij
Opwekking
076 - Maar Gij, Heer, zijt een schild
Opwekking
077 - Wij zijn allen hier bijeen
Opwekking
078 - Halleluja, looft God in Zijn heiligdom
Opwekking
079 - Tot U, oh Heer, hef ik op mijn ziele
Opwekking
080 - Ik zal opgaan naar Gods huis
Opwekking
081 - Waardig is het Lam van God
Opwekking
082 - Komt, laat ons zingen vandaag
Opwekking
083 - Hij die gelooft
Opwekking
084 - Hij wordt mij liever ied're dag
Opwekking
085 - Eenmaal zullen wij de Koning zien
Opwekking
086 - Zing en speel tot eer van Hem
Opwekking
087 - Alle kind'ren mogen komen
Opwekking
088 - Een rivier vol van vrede
Opwekking
089 - Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
Opwekking
090 - Daarginds ver in de hemel
Opwekking
091 - Jezus houdt van alle kleine kinderen
Opwekking
092 - Geef mij olie in mijn lamp
Opwekking
093 - Jezus overwon de dood
Opwekking
094 - Heel mijn leven wil ik wijden
Opwekking
095 - Als j'een echte Christen bent
Opwekking