location:
M / Mzwakhe Mbuli

2.8
"it's ok"
4 votes

Mzwakhe Mbuli - Lyrics

 

album : Born Free But Always In Chains [2000]

01. Triple B lyrics
02. The Melody of Memory lyrics
03. Giya lyrics
04. Kwazulu Natal lyrics
05. Africa Sing lyrics
06. Emandulo lyrics
07. Voice of Reason lyrics
08. Izigi lyrics
09. God Bless Africa lyrics
10. I Am No Stranger lyrics
11. Lababaholi lyrics
12. Nobel Peace lyrics
13. Pitoli lyrics
14. The Stone lyrics
15. Bozisola lyrics
16. BBB Speech lyrics
17. Ukuhleka lyrics
 

album : Umzwakhe Ubonga Ujehova [2001]

01. God Bless Africa lyrics
02. Ivangeli Lakudala (Old Testament) lyrics
03. Emnqamlezwent (On the Cross) lyrics
04. 'Song for God lyrics
05. Uzubenam' (Be With Me) lyrics
06. Jesus Never Fail lyrics
07. Ngowan'ujesu (Jesus Is Mine) lyrics
08. Ujonah lyrics
 

album : Mbulism [2004]

01. Ngenxa Yothando lyrics
02. Konyana lyrics
03. Rape lyrics
04. Moral Choice lyrics
05. A Decade of Democracy lyrics
06. Mabhalane lyrics
07. Useven lyrics
08. Isinamuva lyrics
09. Mbulism lyrics
10. Inhlanhla lyrics
11. Uma Sizenzela lyrics
12. Amantongomane lyrics
13. Ijuba lyrics
14. Abortionism lyrics
15. Ukufa lyrics
16. Ngixoleleni Ngemibuzo lyrics
 

album : Change Is Pain [2009]

01. Many Years Ago lyrics
02. Behind The Bars lyrics
03. The Beat lyrics
04. Now Is The Time lyrics
05. Change Is Pain lyrics
06. The Day Shall Dawn lyrics
07. Triple M lyrics
08. Ignorant lyrics
09. What A Shame lyrics
10. I Have Traveled lyrics
11. The Spear Has Fallen lyrics
12. The Last Struggle lyrics
13. Ngizwa Ingoma, Ngizwa Isikalo lyrics
14. Sis! Bayasinyanyisa lyrics
15. Ukulimala Kwenqondo lyrics
 
Other songs
Emncamlezweni lyrics
Love Them Anyway lyrics
Sis Bayasinyanyisa lyrics
Thank You Very Much lyrics
Thunder lyrics